Planuri de activitate

Picture of Liuba Tibulischi
Orar Management Educațional
by Liuba Tibulischi - Thursday, 11 October 2018, 4:04 PM
 

INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ

CATEDRA PEDAGOGIE ȘI PSIHOLOGIE

Aprobat ______Ion Spinei, dr., conf.univ.

Prorector pentru activitatea didactică

Aprobat la ședința Catedrei Pedagogie și Psihologie din 06.09.2019

Specialitatea – Management Educațional

...Read the rest of this topic
(468 words)
Picture of Liuba Tibulischi
Orar Logopedie anul II
by Liuba Tibulischi - Thursday, 27 September 2018, 12:34 PM
 

INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ

CATEDRA PEDAGOGIE ȘI  PSIHOLOGIE

 

Aprobat ______Ion Spinei, dr., conf.univ.

Prorector pentru activitatea didactică

Aprobat la ședința Catedrei Pedagogie și Psihologie din 06.09.2018

Orarul pentru anul de studii 2018 – 2019

...Read the rest of this topic
(718 words)
Picture of Liuba Tibulischi
Orar Psihologie (2 ani) - anul 1
by Liuba Tibulischi - Wednesday, 19 September 2018, 11:35 AM
 

INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ

CATEDRA PEDAGOGIE ȘI PSIHOLOGIE

 

Aprobat ________ Ion Spinei, dr., conf.univ.

Prorector pentru activitatea didactică

Aprobat ședința catedrei Pedagogie și Psihologie

proces verbal nr.1 din 06.09.2018

 

Orarul

Pentru anul...

Read the rest of this topic
(440 words)
Picture of Liuba Tibulischi
Расписане Психология (2 года) 1-й год
by Liuba Tibulischi - Wednesday, 19 September 2018, 11:34 AM
 

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

 

Aprobat ________ Ion Spinei, dr., conf.univ.

Prorector pentru activitatea didactică

Aprobat ședința catedrei Pedagogie și Psihologie

proces verbal nr.1 din 06.09.2018

Расписание на 2018 - ...

Read the rest of this topic
(380 words)